Γιατί να απευθυνθώ σε ασφαλιστικό σύμβουλο;

Γιατί ο ασφαλιστικός σύμβουλος έχει λάβει πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να είναι σε θέση να σου προτείνει το καταλληλότερο για τις ανάγκες σου ασφαλιστικό προϊόν. Ενεργεί αποκλειστικά για το προσωπικό σου συμφέρον και διαπραγματεύεται για σένα με τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

Τι μπορεί να ασφαλίσει κάποιος;

Ένας ασφαλισμένος μπορεί να ασφαλίσει το όχημα του, το σπίτι του, το χώρο εργασίας του, την υγεία του, το επάγγελμα που ασκεί και πολλά άλλα προκειμένου να προστατευθεί από την επέλευση μη αναμενόμενων κινδύνων.

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτου;

Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για Αστική Ευθύνη (σύμφωνα με τους Νόμους 489/76, 2496/1997 και το Π.Δ. 237/86).