Αυτοκίνητο

Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για την κυκλοφορία οχημάτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, ταξί και τρακτέρ. Ενδεικτικά, τα παρεχόμενα πακέτα δύνανται να καλύψουν μια ευρεία γκάμα από ασφαλιστικούς κινδύνους όπως για παράδειγμα: αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος, ατύχημα οδηγού, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο αυτοκίνητο, θραύση κρυστάλλων, σεισμός, πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, μερική/ολική κλοπή, ίδιες ζημίες, κ.α. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν την ποινική νομική προστασία ή/και την οδική βοήθεια.
Για την πρόταση ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδηγού).