Σπίτι

Σύμφωνα με την Αποζημιωτική Αρχή, μετά από μια ζημιά ο ασφαλιστής επιχειρεί να αποκαταστήσει οικονομικά τον ασφαλισμένο έτσι ώστε να τον επαναφέρει στην οικονομική θέση που βρισκόταν πριν από την επέλευση της ζημιάς. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ασφαλίσεις περιουσίας. Σαν ασφαλιζόμενα στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν κατοικίες, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, φωτοβολταϊκά συστήματα, σκάφη αναψυχής, κ.α.

Στις ασφαλίσεις περιουσίας εντάσσονται για παράδειγμα οι ασφάλειες κατοικίας, οι οποίες σχετίζονται με κίνδυνους όπως φωτιά, σεισμός ή/και φωτιά συνεπεία σεισμού, ζημιές κατά την πυρόσβεση, πλημμύρα/θύελλα/καταιγίδα/χιόνι/χαλάζι,  έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων,  πρόσκρουση οχήματος, κλοπή οικοσκευής, κλοπή κοσμημάτων,  κ.α.