Συντάξεις

Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί μια συμπληρωματική, ανεξάρτητη σύνταξη που έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημά μας κατά τη συνταξιοδότηση από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Παρέχεται αποκλειστικά από ασφαλιστικές εταιρίες και πρόκειται για μια επί της ουσίας ανταποδοτική σύνταξη αφού βασίζεται και υπολογίζεται με βάση την ατομική αποταμίευση και όχι την αναδιανομή των εισφορών όπως τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος αποφασίζει ο ίδιος σχετικά με το πότε θα συνταξιοδοτηθεί, το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που επιθυμεί να λάβει και αναλόγως διαμορφώνονται οι εισφορές του.

Πλεονεκτήματα της ιδιωτικής σύνταξης

 •   Μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί αμέσως στη λήξη του προγράμματος δίχως άλλες προϋποθέσεις.         •  Επιλέγει ο ίδιος το ποσό της σύνταξης που θα λάβει.                                                                                                       •  Επιλέγει ποσό εφάπαξ της επιλογής του.                                                                                                                                     •  Το ποσό των εισφορών του παραμένει σταθερό και αμετάβλητο, δεν επηρεάζεται από κλίμακες και ηλικίες για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.                                                                                                                                           •  Παρέχει υψηλή και σίγουρη για τον ασφαλιζόμενο απόδοση για τις αποταμιεύσεις του δίχως ρίσκο.                       •  Παρέχει εξασφάλιση για την οικογένεια του ασφαλισμένου με ασφαλιστική προστασία τόσο για τη περίοδο αποταμίευσης όσο και για τη περίοδο συνταξιοδότησης.Σε περίπτωση αναπηρίας ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει τη σύνταξή και το εφάπαξ του δίχως περαιτέρω καταβολή εισφορών.Η σύνταξή του δε πρόκειται να μειωθεί ποτέ.  •  Αφορολόγητος χαρακτήρας τόσο για τη σύνταξη όσο και για το εφάπαξ.                                               •  Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης, ακόμη και νωρίτερα από τη δημόσια.                                     •  Προστασία από την επίδραση του πληθωρισμού.

Το όφελος της ιδιωτικής σύνταξης

Σκεφτείτε ένα συγγενικό σας πρόσωπο που έχει συνταξιοδοτηθεί. Αναλογιστείτε λοιπόν αν στη σύνταξη που λαμβάνει κάθε μήνα θα μπορούσε να προστεθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 300€, ή εναλλακτικά ένα εφάπαξ των 50.000€. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ποιότητα ζωής του σήμερα; Ειδίκευσή μας ο σχεδιασμός αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με εγγυημένη απόδοση και ιδανική διάρκεια, με εισφορές που μπορείτε βιώσιμα να υποστηρίξετε.